Jakelusta yleisesti

minivaalea_Earlybird-109.jpg
 

JAKAJAN tehtävä

 

Jakajan tehtävä on tärkeä. Se, että toimitamme lehdet tilaajille sovittuun määräaikaan mennessä, on toimintamme kannalta erittäin tärkeää:

 • Jakaja toimittaa lehdet tilaajille arkisin klo 06:30, lauantaisin klo 7:00 ja sunnuntaisin klo 7:30 mennessä jakajan valitsemalla alueella, eli jakopiirillä. Jakelupiirit ovat eripituisia, mutta keskimäärin yhden jakopiirin jakaminen kestää noin tunnin.

 • Jakamisen voi aloittaa heti, kun lehdet on toimitettu jakajan alueen jättölaatikkoon. Lehdet toimitetaan jättölaatikoihin puolen yön aikoihin.

 • Jakaja voi saada tehtäväkseen toimittaa tilattujen lehtien lisäksi myös kirjeitä ja mainostuotteita sovituin ehdoin.

 • Jakaja voi vapaasti jakaa omiin nimiinsä myös muiden tuotteita alueella.

 • Jakaja vastaa jakelutehtävän suorittamisesta, joten jakajan tulee hankkia sijainen, mikäli hän äkillisesti estyy. Mikäli jakaja ei saa hankittua avustajaa tai sijaista, tulee tästä ilmoittaa välittömästi aluekoordinaattorille.

 • Lehdet ja muut mahdolliset jaettavat tuotteet toimitetaan jättölaatikoihin, joista jakaja hakee omat lehtinippunsa.

 • Järjestelmässä olevat kulloisenkin päivän tehtävän suorittajat saavat ilmoituksen lehtien toimituksesta jakokirjaan. Mikäli tuotteissa on puutteita tai tuotteet ovat vaurioituneita, tulee jakajan välittömästi ilmoittaa asiasta sen alueen aluekoordinaattorille.

 
Jakeluautolla ajelua alt="mies ajaa autolla kohti auringonlaskua"

Tutustu tarkemmin jakajan tehtäviin ja vastuisiin jakajan oppaassa:

JAKOPIIRIT JA PALKKIOT

 

Jakelupiirit ja niiden tarkemmat tiedot löytyvät jakelusovelluksesta:

 • Jakelualueita voi tarkastella kunkin alueen kartasta. Piirikarttaan on merkitty jokainen jakopiiri erikseen ja ne on numeroitu piireittäin.

 • Jokainen jakaja voi valita itse sen jakopiirin tai – piirit ja päivät, jolloin haluaa jakelutehtävän suorittaa. Aluekoordinaattori vahvistaa piirien valinnat, jonka myötä jakelusopimus astuu voimaan. Jakopiirin voi valita päiväkohtaisesti tai toistuvana tiettyyn päivään asti. Jakelusopimusta ei voi päättää ennen määräajan päättymistä.

 • Jakelupiirien valinnassa kannattaa huomioita erityisesti arvioitu jakoaika sekä etäisyys kotoa jättölaatikolle ja jakopiirille. Mahdollisimman lyhyet välimatkat mahdollistavat tehokkaan jakamisen.

 • Piiritiedoista löytyy suuntaa antava kilometrimäärä, arvioitu jaettavien lehtien määrä, sekä laskennallinen piirin jakamiseen menevä aika, sekä palkkion suuruus. Kaikki taulukoissa esitetyt luvut voivat vaihdella hieman tilauskannan vaihtelun mukaan. Piirin jakelusta maksettava palkkio on aina vakio, viikonpäivään katsomatta.

 • Palkkio maksetaan vai suoritetuista ja kuitatuista jakelutehtävistä.

 • Kaikki jakeluun liittyvät tiedot on nähtävillä jakajasovelluksesta, josta voi helposti suunnitella itselleen sopivimmat jakopiirit. Jakelusta maksettava palkkio on nähtävillä piirin varauksen yhteydessä.

 • Tilaajamäärät ja jakoreittien pituudet tarkastetaan kvartaaleittain. Tarkastus saattaa vaikuttaa palkkion suuruuteen ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan aina erikseen.

 
Palkkiomalli alt="nainen piirtää sydämiä huurteiseen ikkunaan ja haaveilee palkkiosta"

Tutustu jakelualueisiin: