rekisteriseloste


Palvelun tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä

 

Earlybird palvelu, jossa pyydät jakelutehtäviä haluamillesi päiville ja ansaitset palkkion omilla ehdoillasi jakamalla aamun lehtiä. Sitoudut vain varaamiisi tehtäviin ja voit ottaa tehtäviä niin paljon kuin haluat – olet itse oma pomosi. Liity mukaan, aamut odottavat tienaajaansa. Voi toimia jakajana sekä yrityksesi kautta että verokortillisena itsenäisenä jakajana.

Tässä rekisteriselosteessa on kuvattu palvelun henkilötietojen käyttöä kokonaisuudessaan. Se mitä kaikkea tietoa palvelu käsittelee, riippuu siitä mitä osuuksia palvelusta käytetään. Tiedot kerätään pääosin käyttäjältä itseltään ja niitä käsitellään käyttäjän ja Sanoma Media Finlandin välisen jakelusopimuksen toteuttamiseksi. Käyttäjätilejä ja niihin liittyviä tietoja säilytetään kaksi vuotta viimeisestä kirjautumisesta tilille. Lakisääteisten velvollisuuksien toteuttamiseksi tietoja saatetaan säilyttää pidempään.

 

Alla on esitetty tarkempi kuvaus tietojenkäsittelystä.

 

1. Rekisterinpitäjä


Sanoma Media Finland Oy
Postiosoite: PL 30, 00089 Sanoma
Käyntiosoite: Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki
Y-tunnus: 1515901-4
Puhelin: 09-1221

 

2. Yhteystiedot rekisteriä koskeviin asioihin  

Earlybird kirjaamo

Mari Jokinen

info@earlybird.sanoma.com

 

3. Rekisterin nimi
Sanoma Media Finland Oy:n Earlybird-palvelun käyttäjärekisteri

 

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus
 

 • Earlybird palvelun toteuttaminen
 • Sanoma Media Finland Oy:n ja käyttäjän välisen jakelusopimuksen solmiminen sekä yrityksen/freelancer maksutietojen luominen, hoitaminen ja ylläpito 
 • markkinointiviestien ja tiedotteiden lähettäminen
 • mielipide-, markkina- ja muut tutkimukset
 • tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

 

5. Rekisterin tietosisältö

 • Rekisteröitymisen yhteydessä annetut tiedot: kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana, vahva tunnistautuminen
 • Käyttäjän jakelutehtävät sekä sähköiseen jakokirjaan tehdyt merkinnät
 • Yksityishenkilöt:
  • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
  • Henkilötunnus, ikä, sukupuoli, ja äidinkieli
  • Henkilön työluvan voimassaoloaika (varmistetaan kolmannelta osapuolelta)
 • Yritykset
  • Yrityksen tiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Yhteyshenkilön tiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Y-tunnus
 • Jakelusopimusta ja -tehtäviä koskevat tiedot: kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot,
 • Palkkion maksuun liittyvät tiedot: pankkitiedot, kopio verokortista, työlupa
 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
 • Sijaintitietoja käsitellään vain rekisteröidyn nimenomaisella luvalla
 • Muut käyttäjän mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, sekä
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset sekä mahdolliset tarjonnanestotiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
 

 • Käyttäjältä sovelluksen käytön yhteydessä kerätyt tiedot tai heidän muuten ilmoittamansa tiedot (puhelimitse, internetissä tai sähköpostitse)
 • Vahvan tunnistamisen yhteydessä kerätyt tiedot (esim. tupas- tunnistautuminen)
 • Sovelluksen käytöstä havainnoidut tiedot

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
 

 • Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta antamaa suostumusta.
 • Sanoma Media Finland Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle
 

 • Rekisterin tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet
 

 • Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
 

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

 

 • Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
 

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 09 1221 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
 

 • Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

 

 • Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt

 

Rekisteriseloste on nähtävissä Sanoma Media Finland Oy:n asiakaspalvelupisteessä (vastaanotto), Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.

 

 

Tämä sivu sisältää henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaiset rekisteriselosteessa esitettävät tiedot.