OHJEITA JAKAJAN TEHTÄVÄN HOITAMISEKSI

kuljettaja.jpg

SUOSITTELEMME OHJEISIIN TUTUSTUMISTA

Ohjeiden tarkoituksena on tukea jakajaa suoriutumaan tehtävästä moitteettomasti ja ajoissa, jotta tehtävän palkkio voidaan maksaa jakajalle täysimääräisenä. Mikäli jokin asia jää epäselväksi tai myöhemmin tehtävän suorittamisen aikana ilmenee muita selvitystä kaipaavia asioita, jakaja voi olla aluekoordinaattoriin yhteydessä asian selvittämiseksi.

 
Nainen ja kahvikuppi talviaamuna.jpg

JAKAJAN TEHTÄVÄ ON TÄRKEÄ

Lehtien toimittaminen tilaajille sovittuun määräaikaan mennessä on toimintamme kannalta tärkeää.

 

JAKOAIKA

Lehdet on jaettava arkisin klo 06:30 mennessä, lauantaisin klo 07:00 ja sunnuntaisin klo 07:30 mennessä.

 

 

 

TEHTÄVÄ

Jakajan tehtävänä on toimittaa lehdet tilaajille arkisin klo 06:30, lauantaisin klo 07:00 ja sunnuntaisin klo 07:30 mennessä jakajan valitsemalla alueella eli jakopiirillä. Jokaisen jakelutehtävän eli yhden jakopiirin jakamisen kestää arviolta noin puolitoista tuntia. Joillain kaikkein vaativimmilla alueilla arvioitu aika voi olla enemmän. Jakajan tehtävänä voi olla tilattujen lehtien toimittamisen lisäksi:

a)  toimittaa mainostuotteita kaikkiin postilaatikoihin tai -luukkuihin, joissa ei ole mainosjakelun kieltoa. Tämä on ns. peittojakelu.

b)  toimittaa mainostuotteita kaikkiin postilaatikoihin tai -luukkuihin, joissa ei ole mainosjakelun kieltoa eikä niihin ole jaettu tilattua lehteä. Tämä on ns. täyttöjakelu.

Jakaja voi vapaasti jakaa talouksiin joissa ei ole mainosjakelun kieltoa omiin nimiinsä myös muiden tuotteita alueella. Myös laajemmalle alueelle on mahdollista ottaa muiden tuotteita jakeluun, jolloin jakajan on syytä varmistaa aina jakelun tilanne aluekoordinaattorilta hinnoittelun ja varaustilanteen osalta. Jakajan omalle alueelle voi jakaja sopia, mitä haluaa.

JAKOAIKA

Lehtien jakamisen voi aloittaa heti, kun ne on toimitettu jakajan alueella olevaan noutolaatikkoon. Lehtien toimitusajat noutolaatikoittain ja niiden sijainnit saat tietoosi aluekoordinaattorilta tehtyäsi sopimuksen.

Muut tuotteet kuin tilatut lehdet tulee tarvittaessa tai halutessaan jakaa erillisellä kierroksella, kuitenkin klo 16 mennessä. Kaikki tuotteet kannattaa yleensä jakaa samaan aikaan. Muut tuotteet toimitetaan yleensä samaan aikaan kuin lehdet jättölaatikoihin. Mikäli tuotteet toimitetaan eri aikaan, niiden toimitusaika ilmoitetaan erikseen sähköiseen jakokirjaan.

Mies-Puhuu-Puhelimeen_1499241816.jpeg

 

 

JAKELUSOPIMUS

Jakelusopimus on nähtävillä nettisivuillamme. Ennen jakelun aloitusta lataa itsellesi jakajasovelluksen, jossa teet samalla sopimuksen. 

 

JAKELUPIIRIT JA PALKKIOT

Jokainen jakaja voi valita itse jakopiirin tai -piirit ja ne päivät, jolloin haluaa jakelutehtävän suorittaa. Aluekoordinaattori vahvistaa valinnat. Jakopiirin voi valita päiväkohtaisesti, tai rullaavasti aina kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin. Jakelusopimusta ei voi päättää ennen määräajan päättymistä.

Aluekoordinaattorille voi ilmoittaa olevansa kiinnostunut jostakin piiristä tai piireistä, vaikka ne olisivat jo jonkun varaamia. Jakelupiirin vapautumisesta tiedotetaan erikseen kiinnostuneille. Jakelupiirien valinnassa kannattaa huomioida erityisesti arvioitu jakoaika sekä etäisyys kotoa noutolaatikolle ja jakopiirille. Mahdollisimman lyhyet välimatkat mahdollistavat tehokkaan jakamisen.

Jakelupiiristä maksetaan reitin lehtimäärän, pituuden ja vaativuuden mukaan määräytyvä palkkio. Palkkiot jakelupiireittäin ovat nähtävillä jakajasovelluksessa.

Palkkio maksetaan vain suoritetuista ja kuitatuista jakelutehtävistä. Palkkiosta vähennetään jakamattomat tai väärin jaetut lehdet. Jos laiminlyönnit tai virheet ovat olennaisia, ne saattavat johtaa koko palkkion menettämiseen. Laiminlyönnit voivat johtaa myös jakelusopimuksen välittömään päättämiseen.

Keimola.JPG

JAKELUALUE ELI JAKELUPIIRI

Jakelualuetta voi tarkastella piirikartasta, joka löytyy järjestelmästä ja jonka voi tarvittaessa myös tulostaa. Mikäli jakelupiirissä on erityistä huomiota vaativia asioita, on näistä maininta jakokirjassa.

JAKELUTEHTÄVIEN PERUUTTAMINEN

Jakaja vastaa jakelutehtävän suorittamisesta, joten jakajan tulee hankkia sijainen, mikäli hän äkillisesti sairastuu tai on muutoin estynyt hoitamaan jakelutehtävän. Jakajalla on oikeus palkata omia avustajia, joko koko jakelualueelle tai vain osalle siitä, jonka tehtävänsuorituksesta hän itse vastaa.

Mikäli jakaja ei saa hankittua avustajaa tai sijaista, hänen tulee ilmoittaa asiasta välittömästi aluekoordinaattorille.

 

Jakelu

Jakelutehtävien suorittamisessa kannattaa huomioida se, että alkuvaiheessa ja vieraalla alueella tehtävän suorittamiseen kuluu huomattavasti enemmän aikaa kuin tutulla alueella myöhemmin. Jakelureitin voi vapaasti itse päättää, kunhan jakaa varmasti kaikki tilatut lehdet ja mahdolliset muut tuotteet ajallaan. Jakelun avuksi on saatavissa sähköinen jakokirja älypuhelimeen, joka ehdottaa tiettyä hyväksi todettua jakelureittiä.

 

TUOTTEIDEN TOIMITUS JA NOUTO

Lehdet ja muut mahdolliset jaettavat tuotteet toimitetaan noutolaatikoihin, joista jakelutehtävän suorittaja noutaa ne. Järjestelmässä olevat kulloisenkin päivän tehtävän suorittajat saavat ilmoituksen lehtien toimituksesta jakokirjaan. Jakokirjan tiedot kannattaa tarkistaa aina ennen tuotteiden noutamista.

Mikäli tuotteissa on puutteita tai tuotteet ovat vaurioituneita, kannattaa jakajan välittömästi ilmoittaa asiasta eteenpäin. Puuttuvien lehtien määrä ilmoitetaan suoraan sähköiseen jakokirjaan, jolloin se ottaa pienemmän määrän huomioon ja puuttuvien osoitteet tiedetään heti. Ilmoittamalla jakajasta riippumattomista syistä johtuvat puutteet aluekoordinaattorille tai suoraan sähköiseen jakokirjaan jakaja varmistaa oman jakelutehtävän palkkion maksun ilman vähennyksiä.

Sormet-Ja-Kannykka_1499243035.jpeg

 

 

JAKOKIRJA

Jakokirjasta selviää jaettavat tuotteet ja niiden määrät sekä arvio jakelun kestosta. Jakokirjassa on osoitteellisten lehtien osoitteet, piirinumero, jakajatunnus, piiriluokka, arvioitu jakoaika, mahdollisen peittojakelun tai täytejakelun määrä sekä jakeluavaimien tunnistaminen.

 

 

 

AVAIMET

Jakopiiriin saattaa kuulua kerrostaloja, joihin ei pääse jakamaan muuten kuin avaimien avulla. Avainniput on merkitty huolellisesti piirien mukaan, joten jakaja tarvitsee oman piirinumeron, jonka perusteella voi ottaa oikean avainnipun. Talokohtaisten avainten tunnistaminen onnistuu jakokirjaan merkittyjen tunnistustietojen avulla.

Mikäli jokin avain puuttuu tai jokin avain esim. katkeaa kesken jakelun, jakajan kannattaa ilmoittaa asiasta sekä jakamatta jääneet osoitteet aina välittömästi aluekoordinaattorille. Kun jakaja on saanut jaettavat tuotteet, jakeluavaimet ja jakokirja on kunnossa, niin jakaja kuittaa, että on vastaanottanut tehtävän suorittamiseen tarvittavat materiaalit ennen varsinaisen jakelutehtävän aloittamista.

Kuittauksella jakaja varmistaa tehtävän vastaanottamisen ja palkkion maksun sen tehtävän osalta. 

Avaimia tulee säilyttää huolellisesti ja ne tulee tehtävän suorittamisen jälkeen palauttaa viipymättä. Avaimia saa käyttää ainoastaan jakelutehtävän suorittamiseksi.

 
iStock-138181792.jpg

JAKELU

Tehtävän laadukas suorittaminen edellyttää tuotteiden jakamista huolellisesti jakokirjassa määritettyihin osoitteisiin.

Ylimääräistä meteliä tai muuta häiriötä yöllä toimiessa on syytä välttää. Lehdet ja muut tuotteet tulee jakaa kokonaan postilaatikkoon tai postiluukkujen sisäpuolelle.

 

 

 

 

 

Mikäli jakelun aikana tulee ongelmia, jonka takia jakaja ei voi johonkin osoitteeseen tai osoitteisiin jakaa, jakajan kannattaa aina ilmoittaa jakamatta jääneet osoitteet ja selvitys siitä miksi osoitteet ovat jakamatta joko järjestelmän kautta tai suoraan aluekoordinaattorille.

Jakaja varmistaa ilmoituksellaan jakelutehtävän palkkion maksun. Jakaja voi itse määritellä jakeluohjeet jakokirjaan haluamallaan tavalla.

 

AUTON, PYÖRÄN JA MUIDEN APUVÄLINEIDEN KÄYTTÖ

Jakelutehtävien suorittamisessa voi käyttää omaa autoa tai polkupyörää omalla vastuullaan ja kustannuksellaan.

Jakelutehtävien suorittamisessa voi käyttää omia jakelukärryjä tai jakelulaukkuja. Erityisesti pienten kärryjen käyttö kerrostaloalueilla on tehokas tapa jakaa lehtiä ja muita tuotteita.

 

KUN LEHDET ON JAETTU

Jakelutehtävän suorittamisen jälkeen jakelun suorittaminen ja poikkeamat kannattaa kuitata sähköiseen jakokirjaan sekä jakelupiirin jakeluavaimet palauttaa noutolaatikkoon seuraavaa jakelua varten.

Kuittaus on ilmoitus siitä, että tehtävä on suoritettu loppuun.

Jakelupalkkio maksetaan vain kuitatuista jakeluista. Kuittaus voidaan sähköisen jakokirjan sijaan tehdä myös julkaisijan järjestelmässä. Mikäli jakelua ei ole kuitattu ja jakelupiiristä tulee reklamaatioita, julkaisija ei voi tietää onko jakopiiriin jaettu lehtiä ollenkaan. Palkkiota ei voida maksaa ennen kuin tilanne on selvitetty.

 

Palkkiot ja muut maksut

 

PALKKIONMAKSU

Palkkionmaksua varten tarvitsemme henkilötietojen täydentämisen järjestelmään, tähän riittää jakajasovelluksessa olevat tiedot eli sähköposti ja hetu tai yrityksen Y-tunnus. Lisäksi tarvitsemme tiedon jakelutehtävän suorittajan saaman palkkion verokohtelusta (eli onko jakaja ennakkoperintärekisterissä vai maksetaanko suoritus verokortilla).

Mikäli jakajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, suoritetaan palkkiosta ennakonpidätys (yhteisöt 13 %:n mukaan, muut kuin yhteisöt toimitetun verokortin mukaan, tai jos verokorttia ei ole toimitettu, 60 %:n mukaan).

Jakaja on velvollinen ilmoittajamaan sopijakumppanille ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä tai ennakonperintärekisteristä poistamisesta välittömästi.

Jakaja vastaa itse asianmukaisen yrittäjäeläkkeen/vapautuksen hankkimisesta, mikäli toimin­nan laajuus sitä edellyttää, ja muista pakollisista sosiaalivakuutuksista.

Jos palkkio maksetaan verokortilla, palkkionmaksaja pidättää ennakonpidätyksen jakajan verokortin mukaisesti ja tekee aiheesta vuosi-ilmoituksen verottajalle.

Jakelusopimuksen tehnyt henkilö on velvollinen ilmoittamaan, mikäli jakelutehtävän hoitaa joku muu kuin hän itse sekä on velvollinen toimittamaan jakelutehtävän suorittaneen henkilön verokortin palkkionmaksajalle hyvissä ajoin ennen palkkion suorittamista.

Arvonlisäverorekisteriin merkityllä jakajalla on oikeus lisätä korvauksen arvonlisäverolliseen osuuteen kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Jakaja on velvollinen ilmoittamaan sopijakumppanille jakajan merkitsemisestä arvonlisäverorekisteriin tai arvonlisäverorekisteristä poistamisesta.

 

PALKKIONMAKSUPÄIVÄ

Jakelupalkkiot maksetaan rekisteröimällesi pankkitilille viikoittain. Palkkiot tulevat freelancereille n. 1-2 viikon viiveellä pääsääntöisesti perjantaisin. Juhla- ja arkipyhinä noudatetaan yleistä poikkeusaikataulua. Yrittäjille palkkiot tilitetään normaalin laskunmaksuaikataulun mukaisesti, maksuehto 14pv netto.

 

VERO-OHJEET

Yksityishenkilöiden ja henkilöyritysten verokortit

Voit tallentaa verokortin suoraan jakajasovellukseen tai suoraan Sanoman ulkoistetulle palkkiopalvelun tuottajalle Silta Oy:lle sähköpostitse sanoma.palkkiot@silta.fi

Yhteystiedot Sillan palkkionlaskentaan:

020 759 5672 (palveluaika 9-15)

 

LAKISÄÄTEISET MAKSUT

Jakaja joutuu hankkimaan itselleen YEL-vakuutuksen, jos YEL-työtulot ovat vähintään 7 645,25 euroa vuodessa (vuonna 2017). Jakaja on myös velvollinen ilmoittautumaan arvonlisäverovelvolliseksi, mikäli arvonlisäverovelvollisuuden edellytykset täyttyvät. Jakaja sitoutuu ilmoittamaan sopijakumppanille välittömästi arvonlisäverovelvollisuudessa mahdollisesti tapahtuvissa muutoksissa.

Palkkionmaksaja ei suorita palkkiosta sotu- tai TyEL-maksua.

 

KORVAUSVELVOLLISUUS

Jakelusopimuksen tehnyt jakaja on vastuussa itse aiheuttamastaan ja hänen sijaan tulleiden henkilöiden aiheuttamista välittömistä vahingoista. Jakaja vastaa myös korvauksista, jotka sopijakumppani on joutunut suorittamaan kolmannelle osapuolelle jakajan tai hänen sijaan tulleiden henkilöiden sopimusrikkomuksen vuoksi. Edellytämme jakajilta vahinko- ja vastuuvakuutuksen ottamista.

 

talvinen tie aamuvarhain.jpg

TURVALLISUUS JA PIMEÄSSÄ LIIKKUMINEN

Jakaja on itse vastuussa työturvallisuudesta ja riittävästä vakuutusturvasta. Suosittelemme huolellisuutta ja varovaisuutta tehtävän suorittamisessa.

 

LAIT JA MÄÄRÄYKSET

Jakelutehtävän hoitaminen ei anna kenellekään erivapauksia lakien, sääntöjen ja hyvien tapojen suhteen. Esimerkiksi liikennesääntöjä tulee aina noudattaa.

TIETOSUOJA

Jakajien henkilötiedot merkitään jakajarekisteriin. Tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Jakaja sitoutuu käsittelemään kaikkia jakokirjojen sisältämiä tietoja luottamuksellisesti ja suojaamaan ne luvattomalta käytöltä.

Jakokirjan käyttäjätunnuksia tai sen sisältämiä tietoja ei saa luovuttaa muille kuin jakelutehtävän suorittajalle. Jakokirjojen sisältämiä tietoja saa käsitellä ainoastaan jakelutehtävän suorittamiseksi. Myös itse jakokirja on luottamuksellinen. Jakokirjasta mahdollisesti otetut kopiot tulee jakelun jälkeen välittömästi hävittää.